Bestyrelsesformand
Michael Heidensleben
Præsentation
Tiltrådt som formand efter generalforsamlingen 24/2 - 2014.
 
Er valgt for 2-årig periode, og er på valg i lige år.
 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Minna Laursen
Præsentation
Valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen 24/2 2014. Genvalgt i 2015 på et toårigt mandat. 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Frank Thillerup
Præsentation
Frank blev valgt ind i bestyelsen som suppleant ved den ekstraordinære generalforsamling 4. maj 2015.
 
I efteråret 2016 trådte Frank ind i bestyelsen som fuldgyldigt medlem. Frank blev genvalgt for en 2-årig periode på generalforsamlingen  13/3-2017
 
Frank har fokus for klubbens aktiviteter på Roskilde Festival.
 
Se hele beskrivelsen
Malene Blæsbjerg
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Minna Laursen
Præsentation
Valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen 24/2 2014. Genvalgt i 2015 på et toårigt mandat. 
Se hele beskrivelsen
Lars Monberg
Præsentation
Se hele beskrivelsen