Bestyrelsesformand
Michael Heidensleben
Præsentation
Tiltrådt som formand efter generalforsamlingen 24/2 - 2014.
 
Er valgt for 2-årig periode, og er på valg i lige år.
 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Minna Laursen
Præsentation
Valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen 24/2 2014. Genvalgt i 2015 på et toårigt mandat. 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Carsten Nielsen
Præsentation
Carsten blev valgt ind i bestyrelsen i 2015 på et 1 årigt mandat, og blev genvalgt i 2016 for en 2-årig periode. 
 
Carsten har ansvar for klubbens svømmeaktiviteter, herunder Open Water træning samt ansvar for klubbens svømmetrænere. 
 
Er på valg næste gang til GF i 2018. 
Se hele beskrivelsen
Frank Thillerup
Præsentation
Frank blev valgt ind i bestyelsen som suppleant ved den ekstraordinære generalforsamling 4. maj 2015.
 
I efteråret 2016 trådte Frank ind i bestyelsen som fuldgyldigt medlem. Frank blev genvalgt for en 2-årig periode på generalforsamlingen  13/3-2017
 
Frank har fokus for klubbens aktiviteter på Roskilde Festival.
 
Se hele beskrivelsen
Kent Juul Østberg
Præsentation
Kent blev valgt til bestyrelsen ved den stiftende generalforsamling i 2010.
 
Nu er Kent tilbage, denne gang i rollen som suppleant. På generalforsamlingen 13/3-2017 blev Kent valg ind på en 2-årig periode (selv som suppleant er perioden 2-årig hos TIK-Triathlon).
 
Overtog i december 2017 Giovanna''s plads, da hun forlod klubben. 
 
Er på valg næste gang på GF i 2019. 
Se hele beskrivelsen
Morten Henriksson
Præsentation
Morten blev valgt ind i bestyrelsen ved den ekstraordinære generalforsamling 4. maj 2015. Mandatet er valgbart i lige år for en toårig periode. Morten blev genvalgt i 2016.
 
Morten har ansvar for klubbens spinningaktiviteter og cykeltræning. 
 
Er på valg næste gang til GF i 2018. 
Se hele beskrivelsen