Bestyrelsesformand
Michael Heidensleben
Præsentation
Tiltrådt som formand efter generalforsamlingen 24/2 - 2014.
 
Er valgt for 2-årig periode, og er på valg i lige år.
 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Minna Laursen
Præsentation
Valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen 24/2 2014. Genvalgt i 2015 på et toårigt mandat. 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Frank Thillerup
Præsentation
Frank blev valgt ind i bestyelsen som suppleant ved den ekstraordinære generalforsamling 4. maj 2015.
 
I efteråret 2016 trådte Frank ind i bestyelsen som fuldgyldigt medlem. Frank blev genvalgt for en 2-årig periode på generalforsamlingen  13/3-2017
 
Frank har fokus for klubbens aktiviteter på Roskilde Festival.
 
Se hele beskrivelsen
Morten Henriksson
Præsentation
Morten blev valgt ind i bestyrelsen ved den ekstraordinære generalforsamling 4. maj 2015. Mandatet er valgbart i lige år for en toårig periode. 
 
Morten har ansvar for klubbens sociale aktiviteter og har tidligere været ansvarlig for spinningaktiviteter og cykeltræning. 
 
Er på valg næste gang til GF i 2020. 
Se hele beskrivelsen
Lars Monberg
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Miguel Fullana
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsessuppleant
Malene Blæsbjerg
Præsentation
Se hele beskrivelsen